top of page
已複製!

非常專業嘅美容院,冇hard sell啲客,美容師亦好專業,會根據我嘅面型設計適合我嘅眉形,值得一讚👍🏻環境比起一般美容院大好多

已複製!

本著試吓嘅心態做角蛋白美睫,上到去會入獨立房間整睫毛,環境都幾整潔,舒適完全冇壓力,美容師一個鐘內就幫我整好,好快手效果都幾long lasting。

已複製!

見到好多藝人都嚟整眉毛,特登嚟整輕羽眉,效果都算自然,即日都可以化妝同濕水,好方便。

已複製!

去咗整髮際線,係我心目中嘅效果,睇起上嚟髮量好似多咗好多咁,就算點撥頭髮都好睇👍🏻👍🏻👍🏻

已複製!

Great environment and good service. The staffs are nice!

bottom of page